Om fiskevattenägarbloggen

Fiskevattenägarbloggen är en blogg som är knuten till Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg. Bloggen är dock till för fiskevattenägare och funktionärer i deras föreningar (fiskevårdsområden, samfälligheter etc) i hela landet och det är därför flera personer från hela landet skriver på bloggen. Syftet med bloggen är att nå ut med dagsaktuella frågor som rör fiskevattenägarna och deras föreningar och samtidigt utgöra ett forum för diskussion i dessa frågor. Härav kommer att de åsikter som skribenterna ger uttryck för i bloggen är deras egna och förbundet behöver inte stå bakom dem. För att få veta förbundets ställningstagande i olika frågor, kontakta förbundets kansli.

Kommentera