EU:s laxförvaltningsplan riskerar att bli katastrof för laxen

EU har nu lagt fram ett förslag till laxförvaltningsplan för Östersjön och den svenska regeringen arbetar nu med frågan. I förslaget till förvaltningsplan vill man avskaffa kompensationsutsättningarna av lax, något som kommer att slå hårt mot laxen och landsbygden! Kompensationsutsättningarna Läs mer…