Blog

The Alien Chinese Cormorant – A threath to the biodiversity in Europe/Der gebietsfremde chinesische Kormoran – eine Bedrohung der biologischen Vielfalt in Europa

Debate article about Chinese Cormorant in English and German. 1. Article in English 2. Artikel in Deutsch

Olburs: Den främmande kinesiska skarven, ett hot mot den biologiska mångfalden!

Den, i skarvsammanhang, kände biologen Christer Olburs gör här tre gästframträdanden på Fiskevattenägarbloggen. I sitt inlägg diskuterar han mellanskarven som hot mot den biologiska mångfalden. Även två äldre inlägg publiceras.

Olburs: Den kinesiska skarven, årets fågel 2010 i Europa!

Med anledning av Christer Olburs senaste inlägg om skarven, publicerar vi  även några äldre inlägg här på Fiskevattenägarbloggen. Här kommer ytterligare en artikel om mellanskarven och dess konsekvenser.

Olburs: EU:s skydd av den kinesiska skarven – katastrof för fiskfaunan, ett fiasko för fågelskyddet och en miljöpolitisk skandal

Två äldre artiklar av Christer Olburs publiceras i samband med att hans senaste alster om skarven också publiceras. Detta inlägg handlar om den miljöpåverkan mellanskarven/kinesiska skarven har.

WWF:s matfiskguide ett hot mot flodkräftan!

Världsnaturfonden (WWF) har nu publicerat sin fiskguide för mer miljövänliga köp av fisk- och skaldjursprodukter. I denna guide har man helt rödlistat flodkräftan, något som är ett hårt slag mot bevarandet av denna art! Att rödlista och rekommendera att man låter bli att konsumera flodkräftor är helt fel väg att gå. Hotet mot flodkräftan är inte överfiske utan hotet mot den är kräftpesten . Kräftpesten kommer av att folk, utan tillstånd av vare sig länsstyrelse eller fiskerättsägare, flyttar signalkräftor, som nästan alltid är bärare av kräftpest, och på så sätt sprids smittan vidare till flodkräftvatten med följd att flodkräftbestånden slås ut. Om man nu rödlistar flodkräftan för matkonsumtion som kommer den […]

EU:s laxförvaltningsplan riskerar att bli katastrof för laxen

EU har nu lagt fram ett förslag till laxförvaltningsplan för Östersjön och den svenska regeringen arbetar nu med frågan. I förslaget till förvaltningsplan vill man avskaffa kompensationsutsättningarna av lax, något som kommer att slå hårt mot laxen och landsbygden! Kompensationsutsättningarna är krav som ställdes då laxälvarna byggdes ut för vattenkraftsändamål. För att man skulle få bygga ut älvarna så skulle både allmänna och enskilda intressen kompenseras genom dessa laxutsättningar. Genom kompensationsutsättningarna så skulle lax finnas i älvar och längs med kusten för fiskerättsägarna på enskilt vatten att bedriva yrkes-, binärings-, sport- och fritidsfiske på och det skulle även finnas lax till havs för yrkesfisket (och sedermera sportfisket) att nyttja. Nu […]

Uppdatera fiskerättsförteckningarna!

Fiskevård har många gånger blivit liktydigt med att plantera ut fisk. Men det finns mer man kan göra. Provfisken och biotoprestaureringar av fiskevårdsområdesföreningens vatten är två alternativ. Provfiskena ger information om den resurs föreningen har att förvalta och biotoprestaureringarna ger föreningen möjlighet att hjälpa de naturliga fiskbestånden på traven. Ytterligare viktiga fiskevårdande åtgärder att bygga vidare på provfisken och biotoprestaureringar är fiskereglerna. Dessa är nog den viktigaste fiskevårdande åtgärden man kan genomföra för att kunna utveckla och bevara ett gott fiske. Men det jag vill slå ett slag för är uppdatering av fiskerättsförteckningen. Många fiskevårdsområdesföreningar avsätter årligen pengar i en fond för att kunna uppdatera fiskerättsförteckningen med jämna mellanrum. I […]

Polisen verkar strunta i fiskebrott

Dalarnas tidningar rapporterar om hur Jonas Hagborg, som driver ett litet fiskeföretag i Bjursås, utanför Falun, tagit tjuvfiskare på bar gärning och att de erkänt för polisen, men ändå valde polisen att lägga ner ärendet! Detta är allt för vanligt, och jag tror att alla som förvaltar fiske och som någon gång bedrivit fisketillsyn och tagit någon för tjuvfiske, anmält tjuvfiske eller någon annan förbrytelse mot fiskelagen fått vara med om att polisen lägger ner ärendet. Detta ofog måste polismyndigheten sluta med. Man måste ta brott mot fiskelagen på samma allvar som brott mot t ex jaktlagstiftningen. När det gäller jaktlagstiftningen så har man till och med från regeringens sida valt […]

Behövs en fiskevattenägarblogg?

Behövs en fiskevattenägarblogg? Den frågan ställde vi oss och kom fram till att det idag saknas ett bra forum för Sveriges fiskevattenägare och funktionärer i fiskevårdsområden att komma ut med sina frågor och problem. Därför var det naturligt att skapa denna blogg. Här kommer vi att samla engagerade personer i fiskevattenägarkretsar som är intresserade av att nå ut till både en bredare allmänhet och till andra fiskevattenägare och funktionärer i fiskevattenägarnas föreningar eller andra som på ett eller annat sätt förvaltar fiskevatten. Till dessa föreningar hör fiskevårdsområdesföreningar, samfällighetsföreningar och de fiskeföreningar som förvaltar egna (ägda, arrenderade eller hyrda) fiskevatten. Så välkommen till Fiskevattenägarbloggen!

Get my Subscription
Click here
nbar-img
Extend Message goes here..
More..
+